Beroende och missbruk av olika slag kan drabba alla. Ett beroende eller missbruk behöver inte alltid handla om droger eller alkohol. Det kan vara allt från spelberoende eller shopping.
Därför är det viktigt att fånga upp ett beroende tidigt och kunna erbjuda hjälp i form av olika stödverksamheter och behandling.

Stödverksamhet

När någon hamnar i ett missbruk eller beroende av olik karaktär och sort, är det viktigt att få hjälp tidigt. Både barn, ungdomar och vuxna kan alla hamna i ett beroende eller missbruk, och då ska det tydligt flaggas för att det finns olika typer av stödverksamheter i kommunerna. Där kan man få hjälp i form av enskild terapi samt gruppterapi om sådan önskas. I stödverksamheter som erbjuds utgår man alltid ifrån individens behov och agerande kring sitt missbruk eller beroende. Stödverksamheterna erbjuder uppföljande aktivitet för att minimera återfallsrisk hos personer med missbruk eller beroende där det anses vara suspekt risk. Inom stödverksamheter finns det professionell och utbildad personal som kan erbjuda olika former av stödsamtal och annan hjälp som kan avhjälpa ett missbruk eller ett beroende.

Stödverksamheter går även ut till allmänheten för att tydliggöra deras existens så att man vet var man kan vända sig om man själv känner att man behöver hjälp i sitt missbruk eller beroende, eller om någon i ens närhet kan behöva stöd och hjälp.

Dessa verksamheter arbetar ständigt med att ha uppdaterad och relevant information kring vidare instanser om behovet ser ut att behövas hos någon med missbruk eller beroende, avseende kontakt och öppettider.

Verksamheterna som bedrivs i kommunerna samarbetar i stort och smått med andra alternativa verksamheter så att alla ska kunna få hjälp ur sitt missbruk eller beroende. Dessa verksamheter har öppet dygnet runt och det finns alltid någon som svarar på ens telefonsamtal. Vill man hellre skicka e-post går det naturligtvis också bra, men risk finns att svaret dröjer då man aktivt arbetar med fysisk kontakt till utsatta.