För många kan ett missbruk eller ett beroende slå en familj i spillror. Många blir oerhört förkrossade och kanske känner att de är ensamma i problemet som uppstått, och då är det mycket viktigt att stöd för detta finns tydligt visat på nätet om vart man kan vända sig.
Många kanske skäms för att ett missbruk eller beroende hamnat på listan i just deras vardag, men den stämpeln arbetar alla stödverksamheter med att ta bort. Missbruk och beroende kommer i alla dess former och idag är det dessvärre mer vanligt med kanske spelmissbruk och beroende av just dataspel och casinospel. Samhället idag ser annorlunda ut än för bara några år sedan och det finns nästan ingen, varken barn eller vuxna, som inte har en smartphone av något slag.
Nästan alla vet hur man hanterar appar och annat i Ipads och telefoner. Då är det viktigt att missbruk och beroende följs upp tidigt när människan involverat sig i denna moderna tekniks framrusning.

Samhället har fullkomligt exploderat i den nya tekniken och då kanske man bör vara mer medveten och observant om varningssignaler där barn och ungdomar som spenderar mer skärmtid än tidigare, kan uppstå. Många kommuner erbjuder stödverksamhet och samtalsgrupper för föräldrar om barns och ungdomars spelande på dator och internet. Stödgrupper finns även för barn och ungdomar.

Alkohol och droger är också två laddade ämnen där den nya moderna tekniken medfört att barn och ungdomar idag lättare kan få tag på dessa njutningsmedel. Samhället lever vidare och tekniken fortsätter att moderniseras där dessvärre nätdroger med nya främmande innehåll som kan vara livsfarligt att förtära uppkommer, och där pågår stort arbete med att förhindra och upplysa om det till allmänheten. Stödverksamhet finns i många kommuner där gruppsamtal och enskilda samtal kring alkohol och drogmissbruk tas upp och hur man bäst kan se varningstecken och förhindra att ens närstående beblandar sig med detta och kanske hamnar i ett beroende eller missbruk.