Att få rätt hjälp och stöd vid ett missbruk eller ett beroende är oerhört viktigt. Inte bara för den som befinner sig i detta utan även närstående kan behöva hjälp och stöd.
På denna hemsida kan du finna alla olika stödverksamheter och alternativ till denna hjälp som finns att tillgå.