Sorg för många kommer i olika skepnader, i olika utformningar. Många människor upplever sin sorg på olika vis. Sorg för många kan innefatta att någon vi älskar går bort, att någon blir sjuk eller en skilsmässa eller något annat. Den behöver bearbetas helt utifrån hur individen själv upplever den.

Sorgebearbetning

Att bearbeta sin sorg kan ta tid för många. En del kanske uttrycker sin sorg med en fasad att man mår bra och att inga ledsamma känslor existerar, medan andra kanske öppet släpper ut sina tårar. Det är viktigt att vi människor får lära oss mer om sorgebearbetning redan innan man kanske behöver det i verkliga livet.
Många är rädda att ta kontakt med en vän eller närstående vid sorg, man kanske inte vet vad man ska säga eller fråga om. Det finns inga egentliga facit för hur man bör eller ska bete sig mot någon medmänniska i sorg. Det bästa man kan utgå ifrån är egentligen att behovet av att vara en lyssnare och låta personen som är i sorg få prata och låta sorgen komma ut är en bra aspekt.
Sorgebearbetning vid dödsfall kan vara väldigt tufft och många vågar inte ens prata om döden. Kanske behöver ämnet lyftas upp för att minska ängslan inför detta laddade ämne. Expressen har en bra artikel a href=”http://www.gp.se/livsstil/hon-vill-hj%C3%A4lpa-oss-att-v%C3%A5ga-prata-om-d%C3%B6den-1.4542527″sorgebearbetning/a där man kan läsa om hur vi alla ska våga prata om döden och vår sorg.

Att få krishjälp vid sorg är viktigt. Barn reagerar på andra sätt än vuxna. Barn kanske inte kan sätta ord på sin sorg utan visar mer sorgen i lekar och rollspel, och då är det viktigt att vuxna omkring uppfattar situationen tydligt och kan hjälpa barnet rätt i sin sorgebearbetning.
Det finns många bra böcker för både barn, ungdomar och vuxna som handlar om sorgebearbetning. Dessa böcker brukar finnas hos kyrkan i ens församling. Även samtalsstöd hos präst kan vara ett bra alternativ för sorgebearbetning.