Att läsa om existerande familjestöd med stödverksamheter kan enkelt bli en missvisande bild om att detta stöd och dessa verksamheter enbart finns till för de personer som kanske upplever en tillfällig eller långvarig krissituation vilket inte är dess syfte. Familjestöd och andra stöttande verksamheter är även till för dem som känner att man kanske har behov av att få hjälp och stöd med att finna rätt instans vidare för sitt ärende.

Dessa ord som familjestöd och behandling kan vara laddade ord som kan avskräcka andra att kontakta organisationer för hjälp och det är inte syftet. Dessa organisationer finns till för alla och man behöver naturligtvis inte befinna sig i någon krissituation för att be om hjälp. Naturligtvis bygger verksamheten mycket på att finnas tillhands för individer som behöver hjälp vid olika kriser, men det är också viktigt att framhäva att de finns till för alla som känner att man behöver någon form av hjälp inom familjen, eller bland barn och ungdomar för frågor gällande annat än just upplevda krissituationer.

Det ska därmed förtydligas att ingen ska känna som att man har ett för lätt ärende, utan behöver man exempelvis vidare hjälp att etablera kontakt till annan verksamhet gällande sociala frågor eller ekonomisk hjälp exempelvis, kan man även där, vända sig till stöttande verksamheter.
Det finns alltid relevant kontakinformation till många instanser och verksamheter på nätet, vilka är tydliga med att ingens ärende om någon fråga som kan kännas för stort att hantera själv, eller ovetskap om vem man kontaktar, ska kännas som ett för enkelt och obetydligt ärende. Det är viktigt att familjestöd inte enbart gäller för tyngre ärenden utan kan också således handla om frågor gällande rättigheter eller skyldigheter inom områden som exempelvis tvister och juridisk hjälp eller sociala frågor gällande sitt barns trivsel i grundskola och gymnasium. Dessa nämnda punkter är enbart exempel och det finns väldigt mycket mer att erbjuda till hjälp.