En fördel med grönområden men även närheten till city, är att många familjer med barn väljer att bosätta sig i närheten och det är ingen tillfällighet. De flesta kommuner strävar efter att bevara områden för familjers olika intressen och bygger boenden som är anpassade både för miljön och omgivningarna. I kommunerna strävar man också för att bygga hyresrätter i både små och stora storlekar för att kunna erbjuda alla ett boende utefter behov. Man vill också bygga funktionella ungdomslägenheter/studentlägenheter för yngre publik som är stjärnmärkta då denna målgrupp överlag har svårt att ha chans till eget boende.

Målet hos varje kommun är att kunna få den enskilda individen att känna sig välkommen. En bra service ska vara tillgänglig utefter behov som boenden i kommunen önskar. Syftet i varje kommun är att folk ska känna trygghet att vilja stanna kvar.
Alla ska känna att man har en service att tillgå utefter alla önskvärda mål. Medborgare ska känna att de valt rätt kommun att bo i och samtidigt känna att de inte vill flytta därifrån och att barnen har en bra plats att växa upp på. Som i de flesta kommuner satsas det på att förskoleverksamheter och skolor har det utbud som är berättigad barn och ungdomar. Den dagen ditt barn ska börja förskolan ska det finnas trygghet och tillit för föräldrar och barn att direkt kunna kännas vid.
Den dagen ditt barn ska börja skolan bör de även där ges den största tryggheten av att just ditt barn ska känna en tillit att kunna få må bra och lära sig av de kunskaper som professionella pedagoger erbjuder. Kommunerna arbetar ständigt med förbättring. Därför kan det vara bra att leta sig in på olika forum för alla att ska kunna bidra med både ris och ros. I forum kan du snabbt få återkoppling på frågor, kritik och beröm från allmänheten.