Stöd och Behandlingsenheten

Tillbaka

Föräldragrupper

DSC00504b

Denna sida kommer att upphöra. Vi hänvisar till vår nya hemsida för aktuell information. Gå in på www.jarfalla.se

Vill du träffa andra föräldrar för att dela erfarenheter kring föräldraskapets utmaningar och glädjeämnen, få stöd och tips för att familjeliv och föräldraskap ska utvecklas och att relationen mellan dig och ditt barn/tonåring fördjupas? Då är du välkommen till någon av våra grupper!

Samtliga grupper är kostnadsfria.

Anmälan till grupperna kan göras via den här länken eller kontakta gruppsamordnaren via gruppverksamheten@jarfalla.se.

 

Föräldragrupp för dig som är tonårsförälder.

Vi samtalar om olika teman som t ex kommunikation, självkänsla, gränser och förhållningssätt. Utrymme finns att ta upp egna frågeställningar. Genom samtal, reflektion och ny kunskap kan relationen till vår tonåring utvecklas liksom vår egen förmåga att hantera nya, och kanske ibland bekymmersamma situationer. För föräldrar med barn i åk 6 och uppåt. 6 kvällar.

 

Föräldragrupp för dig som separerat

”Barn i Föräldrars Fokus” vänder sig till dig som separerat och har en vårdnads- eller umgängeskonflikt. Fokus är på barnen, hur både de och vi påverkas av en separation och vad man kan göra för att underlätta och stödja sitt barn. 4 kvällar.