Stöd och Behandlingsenheten

Tillbaka

Familjevåldsmottagning

DSC00441

Denna sida kommer att upphöra. Vi hänvisar till vår nya hemsida för aktuell information. Gå in på www.jarfalla.se

Våld i nära relationer

Socialtjänsten har i uppgift att ge stöd till personer som är eller har varit utsatta för våld och hot i nära relationer. Kvinnor som blir utsatta för våld av män, eller män som blir utsatta för våld av kvinnor, våld i samkönade relationer och barn som bevittnat våld. Våld i nära relation är ingen privatsak. Det finns hjälp att få!

 

Familjevåldsmottagningen erbjuder stöd och hjälp till våldsutsatta och deras barn. Du kan ringa till oss anonymt och rådgöra per telefon eller besöka oss på vår öppna mottagning, för rådgivning och samtal. Du kan även besöka oss på bokade tider. Vi hjälper dig att få kontakt med myndigheter om behov av skydd och akuta insatser krävs.

 

Vad är våld?

Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker, får den andre till att göra sådant de inte vill göra eller att sluta göra det den vill. (Per Isdal, Stiftelsen Alternativ till våld)

Våldet kan ha olika uttryck, det kan vara sexuellt våld, fysiskt våld, psykiskt våld, ekonomiskt våld och materiellt våld. Barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är utsatta för våld.