Alla människor upplever någon gång en eller flera kriser i livet. Man upplever sina kriser helt individuellt och det finns inget facit för hur man ska eller bör reagera vid olika kriser. Detta är en viktig aspekt som man alltid har som utgångspunkt vid olika stödverksamheter och behandlingar vid kriser hos familjer, barn och ungdomar. På den här hemsidan kan du läsa om hjälp att få.

Alla människor ska ha en chans tillbaka till livet efter en kris. Stödverksamheter tar uppgiften på allvar och utgår alltid utifrån individen och hur hen upplevt sin kris. Dessa stödverksamheter har tystnadsplikt och de arbetar ständigt för att alla ska känna sig trygga att söka stöd och hjälp.
De kan vid kriser hjälpa till med allt från att vara den viktiga stöttepelaren som lyssnar till att hjälpa till att etablera andra kontakter vid behov om personen själv önskar detta, men inte känner att hen har den livsorken att kunna utföra det själv.

Det finns ett enda mål med stödverksamhet till familjer, barn och ungdomar vid kriser och det är att de vill hjälpa krisen att bli hanterbar och hjälpa personen igenom sin krissituation.
De vill hjälpa alla som inte har möjlighet att kunna hjälpa sig själva genom en kris och de arbetar mycket med att vara så pass synliga, genom ha lättillgängliga kontaktsidor där de kan kontaktas dygnet runt. Stödverksamheter finns här för alla människor och ingen kris är för liten eller bagatelliserad. Alla uppdrag tas på största allvar och man vill alltid sträcka ut en hjälpande hand till de som behöver. Ingen ska behöva må dåligt, så läs igenom artiklarna för mer motivation.